Får ungdom jobb i sommer?

I koronaens tid er det blitt stor konkurranse om sommerjobbene. Dette er viktige første inngangsbilletter til arbeidsmarkedet for ungdom i Kristiansand.

Foto: Tore Mydland

Foto: Tore Mydland

En sommerjobb gir motivasjon til videre utdanning eller nødvendig nettverk og erfaring får å sikre seg fast arbeid på fulltid. Samtidig vet vi at arbeidsmarkedet i Kristiansand er preget av ansettelser via bekjentskaper – veldig mange stillinger lyses aldri ut. Dette kan forsterke forskjellene mellom fattig og rik ungdom i Kristiansand. Ungdom med ressurssterke foreldre kan lettere sikrer seg viktig erfaring, mens andre får en tøffer inngang til voksenlivet. Det er urettferdig og kan innebære at vi ikke bruker alle talentene og evnene som den fine ungdommen i Kristiansand besitter

Kristiansand Arbeiderparti og resten av sentrum-venstre koalisjonen har bevilget en halv million kroner til et prosjekt som gjør at vi kan ansette ekstra mange ferievikarer i Kristiansand kommune. Her er hjelper det ikke å ha oppgående foreldre, det er de unge selv som søker og velges ut på objektivt grunnlag. Vi oppfordrer bedrifter i Kristiansand som kan, i det vi er på vei ut av koronaperioden, til å ansette så mange ferievikarer som mulig. La det gjerne være ungdom du ikke kjenner fra før og la mangfoldet blomstre i utvelgelsen.

Kommunen og næringslivet, sammen kan vi bygge en bedre by for alle, der forskjellene mellom folk blir mindre heller enn større, og hvor alle ungdommene våre får utfordringer de vokser på.    

Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand Arbeiderparti