Partnerskap for integrering

-Kommunene må i større grad takk ja til samarbeid og starte et parnerskap med frivillige organisasjoner som er engasjert i integreringsarbeid. Mentorordninger er et av flere tiltak som kan realiseres uten ekstra kostnad. Det sa bystyrerepresentant Abdullahi Alason (Ap) fra Kristiansand på møtet som toppledelsen i Arbeiderpartiet hadde i Oslo mandag.

original_1478643235_2913308

Alason viste I den forbindelse til samarbeidsprosjekter som er i Kristiansand med organisasjoner som har medlemmer med minoritetsbakgrunn.

Han understreket at vi i Norge er i den situasjon at vi nå trenger et kontrollert, godt administrert system som har klare regler, og integritet som også motvirker utnytting av våre samfunnsgoder.

Mye binder oss sammen

-Det er mer som binder oss sammen enn ting som trekker oss fra hverandre, hevdet Alason, som slo til lyd for samfunnskunnskapsopplæring i mottak før bosetting, ikke minst fordi ventetiden kan bli lengre enn tidligere. -Vi har gjort dette før i Bosniatiden i Kristiansand med godt resultat.

Alason understreket behovet for å øke tilgjengeligheten til norskundervisning, fordi det er vesentlig for integrering og arbeidsmuligheter.

Barn med forskjellig bakgrunn

Han ofret også barna en tanke, og minnet om ordtaket “like barn leker best”. -Vi kan gjerne bytte det ut med “barn med forskjellig bakgrunn er vår styrke”.

Bystyrerepresentanten fra Kristiansand minnet om at det ikke er rasistisk å diskutere spørsmål knyttet til innvandring og asyl. – Men debatten må være basert på fakta, ikke myter. Vi skal ikke spesialbehandle folk med en annen etnisk bakgrunn. Vi vet at folk som bor i de mest etnisk mangfoldige områdene er de som har de mest positive oppfatninger av etniske minoriteter. Det virker som om de som er mest redd for forandring er de som har vært minst utsatt for det, fremholdt Alason, og viste til de svært gode erfaringene i Randesund og Slettheia i Kristiansand.