Kunngjøring av årsmøte

Kristiansand Arbeiderparti

KUNNGJØRING AV ÅRSMØTE

Tid: Mandag 8. februar kl. 18:00.

Sted: Digitalt (på Teams)

Frist for innkomne forslag er 25. januar. Forslag sendes til: [email protected]

For spørsmål, kontakt Marte på kontoret, 906 24 740.

Hilsen styret i Kristiansand Arbeiderparti