Ingen blir større av å gjøre andre mindre.

Slik ble Kjell A. Kristiansen, nytilsatt direktør for organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand presentert 5. juni. Rollen betyr også at han blir assisterende rådmann i den nye storkommunen. Dette lover godt sammen med den øvrige ledelsen. I tillegg ble det viktige grunnlagsdokumentet enstemmig vedtatt, og dette er nå retningsgivende for arbeidet videre fram mot 1/1-2020 i de tre kommunene. Og, omstillingsavtalen er vedtatt. Følg med nedenfor for mer info.

Kjell A. Kristiansen

Kjell A. Kristiansen. Foto: Svein Tybakken

Det enstemmige og oppdaterte grunnlagsdokumentet følger i eget vedlegg.