Jordbrukspolitisk plattform.

I disse tider venter mange beitedyr på vårens "utslipp". Dette er en formidabel ressurs i kulturlandskapspleie, og er en viktig forutsetning for våre mål om sunne produksjonsdyr, økt selvforsyning, flere aktive gårdsbruk uansett størrelse og dermed flere arbeidsplasser i denne viktige næringa for Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Kalver
Kulturlandskapspleiere