Gruppemøtene, et politisk verksted

Hver mandag klokka 18.30 er det gruppemøte i Kristiansand Arbeiderparti. Der er alle medlemmer velkommen.

Gruppemøtet er et politisk verksted hvor aktuelle, lokalpolitiske saker drøftes. Mandagen er en dag hvor det ikke berammes politiske møter i Kristiansand, fordi partigruppene da har sine gruppemøter. 

På gruppemøtet i Kristiansand Arbeiderparti drøftes alle de saker som skal til behandling i bystyret, formannskapet, kommunalutvalget og andre politiske utvalg i Kristiansand. Her stakes den praktisk, politiske kursen ut under ledelse av gruppeleder Mette Gundersen.

Gruppemøtet er åpent for alle medlemmer av Kristiansand Arbeiderparti. 

Bildet er fra gruppemøtet mandag 9. januar. 

montasje