Årsmøte mandag 8. februar 2021 kl. 18.00 - Årsmøtedokumenter

Styret i Kristiansand Arbeiderparti ønsker velkommen til digitalt årsmøte på Teams med deltakelse og hilsen fra partileder Jonas Gahr Støre.

Jonas til søndagstur i Kristiansand 28. juli 2019

Foto: Arbeiderpartiet

Årsmøtedokumentene er vedlagt nedenfor. Valgkomiteens forslag framlegges på årsmøtet.

Kontrollkomiteens årsmelding er intern, og vil bli framlagt elektronisk på årsmøtet.