Tidlig innsats skal redusere frafallet

-Tidlig innsats. En lese-, regne- og skrivegaranti er oppskriften som tidlig skal demme opp mot frafallet i skolen. Det var budskapet fra Arbeiderpartiets nestleder, Trond Giske, på medlemsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti mandag.

original_1478643252_556947

Cirka 50 medlemmer var tilstede da Trond Giske med utgangspunkt i sin bok om norsk skoles historiske utvikling og muligheter, engasjerte de fremmøte med synspunktene som skal til for at norsk skole skal kunne løfte seg inn i fremtiden, og hindre frafallet. 

Før nestlederen i partiet gjøv løs på skoleproblematikken, oppsummerte han det gode valget Arbeiderpartiet hadde i september, som ga 14 av 19 mulige fylkesordførere, og erobring av styring og ledelse både i Bergen og Oslo. Samtidig som partiet trygget og styrket sin posisjon i en rekke andre kommuner, blant andre Kristiansand.

Skole er viktigst

Budskapet til Giske var at skole og utdanning er spørsmål velgerne er opptatt av. - Vi må ihvertfall ikke overlate til Høyre å være skolepartiet. Og Høyre har gjennom historien gått mot alle reformer i skolen, presiserte nestlederen.

-Kommunepolitikerne har mye av ansvaret for skolepolitikk. Bygging, vedlikehold og lokalisering. Skolehelsetjenesten og fysisk aktivitet. Antallet lærere. Mye kan gjøres på kommueplan. Men det er viktig å legge til rette for å hindre frafallet. I dag slutter en av fire elever før de har fullført videregående skole.  Svaret vårt må være en garanti om at alle skal komme seg videre i skolen ved å kunne lese, regne og skrive, understreket Giske.

Han var klar på at forslagene om resultatbasert lønn for lærere er nærmest forkastelig. - Vi kan få en situasjon der lærere holder seg unna de svakeste elevene og søker de mest skoleflinke bare fordi det kan gi mer lønn.

Trond Giske manet til å få has på tidstyvene i skolen. - Vi må redusere tiden på de oppgaver og tiltak som reduserer læringen.

Yrkesfag

Nestlederen var særlig opptatt av å styrke yrkesfagene. En av tre elever i yrkesfag ender uten fagbrev.  - Yrkesfagene må styrkes. Det er fagarbeiderne som bygger landet.  Det er bra at den rødgrønne regjeringen fikk gjennomført muligheten for å ta studiekompetanse som påbygg etter tre års yrkesfagutdanning., sa Giske.

Han minnet om at det er kommunene som har ansvaret for skolehelestjenesten, også i de videregående skolene. -Her må det satses mer, var budskapet.

Mobbing

Giske minnet om at forskerne har påvist at 1,5 prosent av alle elever opplever langvarisk og systematisk trakassering og mobbing. - Denne mobbingen kan være like traumatiserende som krigsopplevelser.  - Vi har i dag tilstrekkelig kunnskap og redskap som skal til for både å avdekke og stoppe mobbingen, sa Giske.