Dette takket de nei til

Venstre takket nei til å få varaordføreren i Kristiansand. De sa ja til et langt dårligere tilbud fra den blå konstellasjonen. I dag går Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne ut med hva Sp, Venstre og Demokratene fikk av innflytelse, som de ikke ville ha.

original_1478639568_2415545

I pressemeldingen fra Ap, SV, Rødt og MDG heter det blant annet:

Arbeiderpartiet inviterte noen timer etter at valgresultatet for Kristiansand var klart til samtaler med SV, Miljøpartiet, Rødt, Demokratene, Senterpartiet og Venstre med sikte på et valgteknisk samarbeid.

Demokratene, Venstre og Sp sa nei til mer makt og innflytelse i Kristiansand. Venstre takket nei til å få varaordføreren, og Demokratene takket nei til en plass i formannskapet.

Dette sa de nei til:

Venstre:

Varaordføreren

Formannskapet

Leder hovedutvalg for kultur

Plass i Oppvekststyret

Plass i Byutviklingsstyret

Demokratene:

Plass i formannskapet

Plass i havnestyret

Plass i Helse- og sosialstyret

Plass i Eldrerådet.

Senterpartiet:

Plass i Byutviklingsstyret

Plass i Oppvekststyret

Rådet for funksjonshemmede