Medlemsmøte

Styret i Kristiansand Arbeiderparti innkaller til medlemsmøte.

original_1478643237_1888146

HEI

Det innkalles til medlemsmøte

mandag 26. okt. kl. 18.30 på partikontoret, Dronningensgate 2.

Sak 1 .Konstituering av den nye bystyregruppa. Godkjenning av valg på medlemmer til ulike styrer, utvalg, formannskap etc.

Sak 2. Eventuelt.