Stort engasjement i Nye Kristiansand Ap

De fleste som tok ordet ønsket en flat struktur, med styre og medlemsmøter som styrings- og organisasjonsform i Nye Kristiansand Arbeiderparti på medlemsmøtet i Byhallen torsdag kveld. Det var langt over 50 medlemmer tilstede, og stort engasjement i debatten på det drøyt to timer lange møtet.

 Nye Kristiansand Arbeiderparti skal etableres på ettervinteren gjennom årsmøte. Da blir det også valgt en nominasjonskomite som om cirka ett år skal presentere forslaget til valgliste for Arbeiderpartiet ved kommunevalget høsten 2019. Da velges det nye bystyre for de sammenslåtte kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Det vakte engasjement og temperatur da spørsmålet om hvordan den nye partiorganisasjonen kom til debatt. Noen ganske få talte for en representantskapsmodell og lokale partilag. Men, det store flertall av de som tok ordet ønsket en flat struktur. Det vil si et styre for det nye partilaget, med medlemsmøter som kan lokaliseres der det er naturlig. Fylkessekretær Audun Øvrebø presenterte flere modeller for hvordan det nye partilaget kan organiseres. Endelig beslutning tas på årsmøtet i februar.

Mange politiske prosesser

Det finner sted en lang rekke politiske prosesser i K3, som er betegnelsen på den nye storkommunen.

-31. desember 2019 avsluttes arbeidet i fellesnemnda. Da er det valgt et nytt bystyre som overtar. I mellomtiden skal det jobbes for å virkeliggjøre Stortingets ønske om at kommunesammenslåingene også skal bli en demokratiprosess, understreket Mette Gundersen, som er Aps gruppeleder i fellesnemnda. -Vi skal behandle budsjetter, felles arealplaner og kommuneplan. Det er mange utfordringer, ikke minst på IKT-siden.

Samordning av budsjetter

Søgneordføreren Astrid Hilde var opptatt av budsjettprosessene i de tre kommunene må samordnes. -Det er ikke slik at en kommune kan vedta store og kostnadskrevende prosjekter som skal tas inn i en ny storkommune. Her må det samarbeid og samordning til, ikke bare i budsjettene med også kommuneplanene frem til ny storkommune. -Vi må allerede nå tenke arealdisponering når vi behandler saker i egen kommune, tilføyde Hilde, som var forvisset om at det blir en spennende tid fremover. -Men det kan også bli tøffe tak om lokalisering, og det skal være lys i alle tre rådhus!

Partssammensatt utvalg

Varaordføreren i Songdalen, Jan Erik Tønnesland er leder av det partssammensatte utvalg. Dette utvalget forbereder alle de saker som knytter seg til blant annet de 8500 ansatte i den nye storkommunen som skal få nye avtaler. Lønnsavtalene skal samordnes. -Det er et nært og godt samarbeid med de tillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjonene, fortalte Tønnesland.

Nye Kristiansand Arbeiderparti medlemsmøte

Svært godt fremmøte på medlemsmøtet i Nye Kristiansand Arbeiderparti.