Nyheter fra medlemsmøte 18. oktober 2018. Denne gang i Songdalen, rådhuset.

Valg av delegater fra Kristiansand Arbeiderparti til nominasjonsmøte i Agder Arbeiderparti, og informasjon til medlemmene om programkomiteens foreløpige programforslag.

Jan Oddvard Skisland

Leder Jan Oddvar Skisland ønsker medlemmene velkommen, og forklarer møtets gjennomføring.

Stor deltakelse

Stor og engasjert deltakelse 1.

Stor deltakelse

Stor og engasjert deltakelse 2.

Mette

Valgkomiteens leder, Mette Gundersen, legger fram komiteens forslag.

Valgkomiteens forslag på delegater til nominasjonsmøte i Agder Arbeiderparti ble presentert på storskjerm, og hver enkelt delegat og vara ble lest opp med dagens kommunetilhørighet fra de tre kommunene i Kristiansand Arbeiderparti. Forslaget var godt balansert.

Medlemsmøtet hadde 37 stemmeberettigede. Det ble foreslått én erstatning på foreslått delegatliste, men dette falt mot 6 stemmer.

Valgkomiteens forslag vedtatt.

Bjørn

Programkomiteens leder, Bjørn Egeli, framlegger engasjert hovedbudskapene fra komiteen.

  • Politikkområder
  • Utforming og visjon
  • Verdier
  • Frist for innspill 4. november
Programkomiteen

Programkomiteen til stede fra venstre: Heidi (Søgne), Alason (Kristiansand), Trond (Kristiansand), Mette (Kristiansand), Jan Oddvar (Kristiansand), Dalmar (Songdalen), Bjørn (Søgne) og Knut (Songdalen).

Representantene fra programkomiteen var på talerstolen, og formidlet programforslagene fra hvert sitt ansvarsområde. Veldig bra gjennomføring.

Medlemmene hadde mange engasjerte og gode innspill i etterkant, som komiteen tar med seg videre. Det er viktig at Kristiansand Arbeiderparti inkluderer flere politikkområder enn tidligere, fordi mangfoldet i vår nye kommune blir annerledes.

Bjørn Egeli gjentok at fristen for innspill er 4. november. Deretter blir dette behandlet i programkomiteen, og framlagt i senere medlemsmøte.