Et historisk Ap-møte

Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter fra Birkenes, Lillesand, Søgne, Songdalen og Kristiansand var mandag samlet til et historisk møte. Aldri før har de fem partigruppene hatt et felles møte. Tema: Spørsmål knyttet til eventuell kommunesammenslåing i regionen.

original_1478639594_7484558

Det ble ikke trukket noen annen konklusjon fra møtet enn at arbeidet som de fem kommunene har satt i gang skal videreføres.

Søgne-ordføreren Astrid Hilde (Ap) gikk gjennom intensjonsavtalen  som skal bearbeides videre i det utvalget som arbeider med å utrede spørsmål knyttet til en eventuell sammenslåing av de fem kommunene.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at det på møtet blant kommunestyrerepresentantene fra Arbeiderpartiet i de fem kommunene  var  ulikt syn på mange spørsmål som løftes i debatten om en kommunereform.

Spørsmål om politisk organisering og innflytelse stod sentralt i debatten, hvor også representanter fra arbedstakerorganisasjonene deltok med sine syndspunkter.

Innstillingen og intensjonsavtalen for en eventuell storkommune kan du lese her >>