Minneplaten har fått ny og verdig plassering og avduking

Minneplaten over falne kamerater i krigen fra 1940-1945 hang på veggen til Arbeiderforeningens bygning, helt inntil den ble revet og nytt bygg ble reist. Deretter ble minneplaten malplassert på bygget, men i dag, 8. mai 2020, kom minneplaten til heder og verdighet igjen. Platen har fått en ny og verdig plassering på en grønn flekk utenfor den gamle Arbeiderforeningen. Avdukingen av ny minnetavle skjedde i dag, på frigjøringsdagen av Terje Næss, en sentral person innen fagforeningsarbeid og politikk i Kristiansand.

Minnesmerket er bekostet av Stiftelsen Ludvig Lømsland. 

Her følger lenke til egen underside med alle detaljer.

Ny og bod plassering av minneplate avduket 8. mai 2020