Fikk pris for sitt arbeid

AP-politiker Kai Steffen Østensen ble tildelt Homofrydprisen 17. august under feiringen av årets Skeive Sørlandsdager.

Kai Steffen

Foto: Privat

Skrevet av: Anna Charlotte Larsen

Homofrydprisen er en ærespris som gis til personer eller organisasjoner som utøver en særskilt forskjell for skeive/eller skeives rettigheter på Agder. Skeive personer er mennesker som bryter med samfunnets normer for seksualitet og kjønn. Kai Steffen tildeles Homofrydprisen 2020 blant annet for å være en åpen homofil rollemodell i rollen som politiker, samt hans politiske bidrag for bedre levekår for skeive personer. I juryens begrunnelse heter det:

«Årets prisvinner har valgt å dele åpent fra egne erfaringer som homofil og kristen på Agder. Han har gjennom sitt glødende samfunnsengasjement vært en tydelig stemme for likestilling, inkludering og mangfold innen partipolitikk, studentpolitikk og kirkepolitikk på Agder i flere år.

Hans åpenhet har gitt håp, samtidig som den har gitt et ansikt til alle dem som har kjent at livet virker for vanskelig å leve. Han har særlig gitt unge og kristne skeive en stolt stemme å kjenne seg igjen i. Årets homofrydpris for 2020 gis til Kai Steffen Østensen for hans brede samfunnsarbeid som alltid har inkludert å være en rollemodell og en framsnakker av skeives levekår på Agder. Kai Steffen Østensen gjør Agder til et romsligere og bedre sted å bo for oss alle.» Kai Steffen Østensen er i tillegg til å være Ap-politiker, også leder av Agder og Telemark bispedømmeråd. For Arbeiderpartiet sitter han i fylkestinget i Agder og er nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe. I juni i år gikk han ut og snakket åpent om egne selvmordstanker under et møte i fylkesting. Det gjorde han for å gi et ansikt til statistikkene om skeives levekår. «Jeg er et av de ansiktene som har svart at jeg ikke ville leve i rapporten om Skeives levekår i 2018. En tilsynelatende bra fyr med gode skussmål i livet,» sa Østensen på møtet. 

Kristiansand Arbeiderparti gratulerer Kai Steffen med tildelingen av Homofrydprisen 2020!

Andre omtaler av saken finnes her:

https://blikk.no/agder-homofrydprisen-kai-steffen-ostensen/homofrydpris-til-kai-steffen-ostensen/195379

https://www.nrk.no/sorlandet/homofrydpris-til-ostensen-1.15125494