Nytt lederteam med leder Helge Stapnes og nestleder Anna Charlotte Larsen.

Årsmøtet 2020 var preget av gode forberedelser fra avtroppende styre v/fungerende leder Astrid M. Hilde, og ble gjennomført på en engasjert og ryddig måte.

Helge og Anna Charlotte

Leder Helge Stapnes og nestleder Anna Charlotte Larsen

Et nytt og sterk lederteam ble valgt på årsmøtet til Kristiansand Arbeiderparti torsdag kveld 27. februar 2020.Helge Stapnes og Anna Charlotte Larsen ble enstemmig valgt til henholdsvis leder og nestleder.

Valgkomiteens leder, Mette Gundersen, redegjorde for komiteens forslag på alle roller, og de ble vedtatt uten endringer. Forslaget ble kunngjort i foregående nyhet om årsmøtet. På spørsmål til det nye lederteamet om hvilke oppgaver og utfordringer som venter det nye styret, nevner de:

  • Styrke identiteten til partiet på saker som betyr noe for folk flest, som klima/miljø - skole/oppvekst - kulturelt mangfold - Inkludering/mangfold - fattigdomsbekjempelse - frivillighet - gode rammebetingelser for næringslivet.
  • Inkludering/mangfold - fattigdomsbekjempelse - frivillighet - gode rammebetingelser for næringslivet.
  • Flere aktiviteter på bydelsnivå.
  • Etablere gode rutiner og samspill mellom medlemmer, styret og bystyregruppa.
  • Satse på eldre som ressurs - gammelt entreprenørskap.

Styret er ellers sammensatt av medlemmer med ulik politisk erfaring og bred yrkeskompetanse.Det er forventninger til det nye styret, ikke minst med tanke på stortingsvalget om halvannet år.

Se vedlegg om våre tillitsvalgte.