Reagerer kraftig på flyktningekoordinators utspill

Arbeiderpartiets gruppeleder Mette Gundersen, og nestlederen, Trond Blattmann, reagerer begge på utspillet fra Elisabeth Engemyr, som er flyktningekoordinator i Kristiansand kommune.

original_1478643238_3103209
I dette utspillet har hun foreslått at flyktninger og asylsøkere skal ha lavere lønn enn andre arbeidstakere.

-Totalt utakseptabelt, sier Gundersen og Blattmann.

De to har sendt et skriftlig spørsmål til ordfører Harald Furre. I brevet heter det:

"Flyktningekoordinator i kommuen, Elisabeth Engemyr, har mandag 25. januar et utspill der hun foreslår at flyktninger og asylsøkere i kommunen skal kunne motta lavere lønn enn andre arbeidstakere, som et ledd i integreringsarbeidet.

Arbeiderpartiet mener det uakseptabelt at flyktningekoordinatoren i kommunen vil bruke etnisitet som et moment i lønnspolitikken. Dette skaper et skille vi ellers ikke ønsker på noen samfunnsområder.

LO har helt korrekt påpekt at dette vil føre til sosial dumping, et område kommunen ellers er opptatt av å bekjempe.

Utspillet fører til et behov for å diskutere virkemiddelbruken i kommunens integreringspolikk. Arbeiderpartiet ønsker en større diskusjon, men med et helt annet utgangspunkt som, som tar opp i seg både integrering på arbeidsmarkedet og i kommunen ellers"

1. Hvordan ser ordføreren på utspillet fra flyktningekoordinatoren?

2. Vil ordføreren åpne opp for en større debatt om hvordan vi skal legge tilrette for god integrering og et mer mangfoldig arbeidsmarked, med plass til alle, og med anstendige lønns- og arbeidsforhold?