Ny samarbeidsavtale på plass

Arbeiderpartiet har signert ny politisk avtale med samarbeidspartiene i Kristiansand – og fortsetter dermed arbeidet for en grønnere kommune med flere arbeidsplasser og mindre forskjeller.

Foto: Jannike Arnesen

Foto: Jannike Arnesen

Skrevet av Kai Steffen Østensen og Jannike Arnesen

Onsdag ettermiddag ble det klart at Arbeiderpartiet på nytt inngår avtale med Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt, Tverrpolitisk folkeliste og De uavhengige i Kristiansand bystyre. Den politiske avtalen er en ny politisk plattform for de tre neste årene.

I avtalen er det fokus på de fire hovedområdene som ble tegnet opp i budsjettforhandlingene for 2020 og satsingen er på de mest sårbare, klima og miljø, bydeler og innbyggerinvolvering og arbeid.

Jeg er svært tilfreds med at koalisjonen har fremforhandlet en politisk plattform som er lant mer omfattende enn de 13 punktene vi samlet oss om etter valget, forteller gruppeleder Mette Gundersen.  

Plattformen viser vilje til å finne sammen og ta ansvar for kommunen i en svært krevende periode. Koronaviruset, stram kommuneøkonomi og store utgifter knyttet til sammenslåingen er eksempler på dette, sier hun.

Arbeiderpartiet i samarbeid med den regnbuefargede koalisjonen viser hva som er viktigst nå; arbeid og jobbskaping til flere i kommunen, en stor satsing på klima og miljø, en styrking av fokuset på lavinntektsfamilier og et ytterligere løft for bydelene.

Likevel er det de lovpålagte oppgavene og trygg økonomisk styring som har vårt fokus nå, fortsetter Mette Gundersen.

Også ordfører Jan Oddvar Skisland er fornøyd med enigheten.

Denne avtalen gir oss en stabil og nøktern styring av kommunen, og det mener jeg er viktig. Jeg er glad for at vi har klart å jobbe oss frem til en enda tydeligere retning for kommunen, enn det vi hadde like etter valget, forteller han.

Nå har vi en retning som vi skal jobbe for å skaffe flertall for, legger han til.

For denne avtalen er en langsiktig plan som skal få ned utslippene, gjøre noe med forskjellene og skape flere arbeidsplasser, avslutter ordføreren i Kristiansand.