Kunngjøring av årsmøtet

KUNNGJØRING AV ÅRSMØTE:

Tid: Lørdag 11. mars kl. 10

Sted: Bystyresalen, Kristiansand

Frist for innkomne forslag er 25. februar. Forslag sendes til [email protected].

Hilsen styret