Marte Hovatn tilsatt som lokal partimedarbeider.

Marte Hovatn er lagets nye lokale partimedarbeider, og vi ønsker henne hjertelig velkommen.

Marte Hovatn

Ny partimedarbeider Marte Hovatn.

Kristiansand Arbeiderparti er ett av landets største kommunepartier, og har tilsatt medarbeider i tillegg til årsmøtevalgt sekretær.

Årsmøtet 27. februar 2020 vedtok budsjettforslaget enstemmig for 2020, og dermed slik at partimedarbeiderrollen kunne videreføres.