Mangfold, miljø og folkehelse

Mangfold, miljø, folkehelse er viktige innspill fra Kristiansand Arbeiderparti i debatten om kommuneplanens samfunnsdel som skal generaldebatteres i bystyret onsdag.

Hovedsynspunktene fra Kristiansand Arbeiderparti har tilslutning fra SV.

Det heter i innspillet at Sørlandets hovedstad er en by som gir store muligheter for innbyggerne og næringslivet. Kristiansand skal være en by med like muligheter for alle. En by som er trygg å bo i og som viser tillit til sine innbyggere.

Det bor nærmere 87000 mennesker i kommunen. Vi har en ambisjon om å bli over 100 000 i løpet av de nærmeste årene. Da må vi skape en mangfoldig by, med muligheter for å vokse både i areal og innbyggertall. Vi er positive til å slå oss sammen med våre nabokommuner.

I dag bor det mennesker med bakgrunn fra over 135 ulike land i Kristiansand. Dette er til stor berikelse for byen. Vi vil legge tilrette for at byens internasjonale tilsnitt styrkes og befestes. Ulike mennesker gir mangfold. Mangfold åpner opp for en spennende by. Byen skal ha mange og gode arenaer der ulike mennesker kan treffes. Vi vil legge tilrette for møteplasser på tvers av generasjoner og bakgrunn. Vi skal være byen der mennesker er fri til å leve ut sin identitet, uavhengig av tro, legning og ståsted. LHBT personer er velkommen i Kristiansand.

Sørlandet ligger dårligst an på SSBs likestillingsindeks. Kristiansand har et særlig ansvar for å løfte kvinnene i kommunen og i regionen. Både i næringsliv, akademia og i det offentlige.

En by med plass til alle har universell utforming i sine offentlige bygg og i uteplasser. Turområder må tilrettelegges slik at alle har mulighet til å ta byens mange naturperler i bruk. Mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppleve en by som er like inkluderende for dem, som for alle andre og med muligheter til å bidra med sitt engasjement og sin arbeidskraft.

Følgende områder skal kommunen ha særlig fokus på denne kommuneplanperioden:

· inkludering og mangfold

· næring og verdiskapning

· kunnskapsbyen

· Klima og miljø

· Folkehelse og byen det er godt å bli gammel i

duekniben