Valgkomiteen har begynt sitt arbeide

Gode venner og medlemmer av Kristiansand Arbeiderparti.

Valgkomiteen har begynt sitt arbeide!

For å lette valgkomiteens arbeide ønsker vi at medlemmene engasjerer seg og sender inn forslag til kandidater de ønsker valgkomiteen bør vurdere. Også medlemmer som selv ønsker å gjøre en innsats i lokalpartiets styre bør vise sin interesse ved å henvende seg til valgkomiteen.

Fem styremedlemmer og fem varamedlemmer står på valg ved årsmøtet i 2024:

Benedicte Nordlie (Nestleder)

Tore Mydland (Sekretær)

Semir Mujkic (Styremedlem)

Marit Grimsrud (Medlemsansvarlig)

Neda Blakstad (Kvinnekontakt)

Bjørn Egeli (Vara)

Kine S. Bredesen (Vara)

Dalmar Shirwac (Vara)

Anne Line Møllen (Vara)

Adriana Ruiz (Vara)

Leder (Helge Stapnes), kasserer (Kjerstin B. Danielsen) og 2 styremedlemmer (Kai Steffen Østensen og Gro M. Høiby) er ikke på valg.

Neste møte i valgkomiteen er 5. des og vi håper vi innen dette møtet har fått flere forslag og henvendelser som valgkomiteen kan vurdere.

Valgkomiteen vil tydelig understreke at forslag på kandidater til verv i styret eller øvrige tillitsverv selvsagt kan fremmes helt fram til og under selve årsmøtet! Det er kun for å lette valgkomiteens arbeide i en tidlig fase, og for å kunne gjøre en grundig jobb, vi ønsker en slik prosess.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Terje Næss (leder) - Tlf: 4888 1411 - Epost: [email protected]

Åse Løvdal Tlf: 9241 3047 Epost: [email protected]

Fredrik Jensen Tlf: 9205 4439 Epost: [email protected]

Cay Nordhaug Tlf: 4888 1418 Epost: [email protected]

Grete Rirud Tlf: 9753 6738 Epost: [email protected]

Kameratslig hilsen

Terje Næss

Leder av valgkomiteen