Songdalen: Avklaringer om sentrale arealdisponeringer og investeringer

I formannskapet Songdalen ble det 10. oktober vedtatt avklaringer mot to stemmer. I kommunestyremøte 24. oktober blir endelig beslutning tatt.

Songdalen rådhus

Representantene Arild Birkenes (Frp) og Solbjørg Jørgensen (Sp) stemte imot den helt nødvendige utsettelsen av skolesaken. Navnene er nevnt, fordi protokoll er publisert og vedlagt her.

Tiden renner ut, mulighetene for å beslutte ny skole i Songdalen er minimal, og noen burde sett for lenge siden at skolesaken måtte starte helt på nytt i en ny behandling. Se vedlagte lenker.

Arbeiderpartiet beklager for elever, skolene og innbyggerne at endelig skolelokasjon har tatt lang tid. Det er Høyre, Frp, deler av Sp og flere som har bidratt til at ny skole ennå ikke er påbegynt. Arbeiderpartiet, som eneste parti, har hatt stø og forutsigbar kurs hele tiden.

Utrolig at det i formannskapsmøtet ble uttalt fra mindretallet at det "plutselig" er likegyldig om lokasjon, bare skolen blir realisert straks. Det er dessverre for sent, og har bidratt til mye unødvendig bruk av ressurser og mange utredningspenger.

  • Vollan var vedtatt som riktig, sentrumsnær, og i sammenheng med sentrumsplanen for Nodeland.
  • Høyre fremmet forslag om utredning av Rosseland, selv om Vollan ble vedtatt tidligere. Mange "snudde over natta", og fikk flertall med én stemme til fordel for Rosseland.
  • Arbeiderpartiet forholder seg alltid med respekt for flertallsvedtak, og har jobbet videre til fordel for Rosseland.
  • Rosseland har vært krevende på mange vis, og spesielt siden sentrumsplanen for Nodeland ikke ville få det mangfoldet som var ønsket. Rosseland er dessuten regulert til handel og næring, og innsigelser fra NVE og andre tilsier andre store utfordringer.
  • Arbeiderpartiet er skuffet over at enkelte partier fra Songdalen i fellesnemnda ikke etterlever lokalt det de enstemmig har vedtatt i det førende grunnlagsdokumentet for den nye kommunen.
  • Arbeiderpartiet har hatt helhetsvurderingen med seg hele tida, og er det eneste retningsgivende posisjonspartiet som har fastholdt sine beslutninger i Songdalen.