Endringsforslag til kommunedirektørens budsjett og handlingsprogram 2020 - 2023

– Dette viser en klar retningsendring for kommunen vår, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Mette Gundersen da hun tirsdag 3. desember 2019 presenterte budsjettforslaget for flertallet i bystyret. Satsing på tre kjerneområder: miljø, bydeler og bekjempelse av økte forskjeller.

2020 2023

Her følger komplett endringsforslag: