Nominasjonskomiteens innstilling og programkomiteens forslag

Innspill til nominasjonskomiteen sendes til: [email protected]

Innspill til programkomiteen sendes til: [email protected]

Høringsfristen er 10. november.Innstillingen og forslaget skal vedtas på medlemsmøte/ nominasjonsmøte torsdag 24. november kl. 18 i Oddernes menighetshus.