To målinger viser at Ap er størst

Fædrelandsvennens politiske meningsmåling som ble kjent sent torsdag kveld, bekrefter at Ap fortsatt er størst i Kristiansand. - Hver stemme kommer til å telle, sier Aps ordførerkandidat Mette Gundersen.

original_1478639566_3178666

Meningsmålingen til Infact, som er bestilt av Kristiansand Arbeiderparti, viser en oppslutning om Ap på 27,4 prosent. Høyres oppslutning er 23,6. Vel 1000 personer er intervjuet.

Fædrelandsvennens måling gir Ap en oppslutning på 25,1 prosent, mens Høyre oppnår 24,3 prosent.  600 personer er intervjuet.

Normalt gir meningsmålinger større sikkerhet jo flere som blir intervjuet.

Hver stemme teller

- Meningsmålingene viser at hver stemme teller. Her gjelder det om å stå på, sier ordførerkandidat Mette Gundersen.  -Målingene viser at Arbeiderpartiet er størst. Hvis dette blir valgresultatet mandag, er vi historiske. Likevel er den borgerlige blokken sterkere enn vår. Derfor er det ingen grunn til å slå seg til ro med at vi står overfor en valgseier. Vi har ønsket et skifte i byen, og da må blokken på venstresiden styrkes ytterligere. Arbeiderpartiet må mobilisere maksimal de neste dagene. Det er stor del velgere som sitter på gjerdet. Vår oppgave er å få dem ned fra gjerdet. Velgerne skal forstå at vi ønsker en bedre skole, flere ansatte i helse- og omsorgssektoren, et løft for bussen og søndagsfri, sier Metter Gundersen.

Kvinnene velger Ap

En nærmere analyse av meningsmålingen Infact leverte på oppdrag fra Kristiansand Arbeiderparti viser at 31 prosent av kvinnene i Kristiansand svarer at de vil stemme på Arbeiderpartiet ved kommunevalget 14. september.

Ingen av konkurrentene er i nærheten av det grepet Ap synes å ha om kvinnelige velgere. Høyre og Kristelig Folkeparti får henholdsvis 20,6 og 15,2 prosent av kvinnestemmene i målingen som ble presentert torsdag.

Blant mennene er det Høyre som scorer høyest med 26,6 prosent av stemmene. Ap og Fremskrittspartiet følger deretter med 23,9 og 16,6 prosent oppslutning.

De eldre svikter

Målingen avdekker at Ap står usedvanlig sterkt i befolkningen under 65 år. Blant velgere i alderen 45-64 år får partiet 33,7 prosent av stemmene. I aldersgruppene 30-44 år og 18-29 år er prosentandelen 24,9 og 29,9. Høyre, som nærmeste utfordrer, er 6,7, 7,4 og 9,6 prosentpoeng bak Ap i de tre gruppene.

I velgermassen over 65 år har ikke Ap samme gjennomslag. Her stiller partiet bak både Høyre og Kristelig Folkeparti. Mens Ap må nøye seg med 18,2 prosent, har Høyre 30,1. KrF med 18,8 prosent er hårfint foran Ap.

Liten lekkasje

Av meningsmålingen fremgår det at Arbeiderpartiet i Kristiansand har flest trofaste velgere. Heller ikke Kristelig Folkeparti og Høyre opplever noen faneflukt, men begge lekker mer, blant annet til nettopp Ap, som også får tilsig av velgere fra SV, Senterpartiet og Venstre. Nå halter riktignok denne delen av meningsmålingen, siden resultatene det sammenlignes med er Stortingsvalget i 2013 - og ikke lokalvalget i 2011.

Infact sier ikke noe om hvordan mandatfordelingen i bystyret ville ha blitt med et valgutfall i tråd med meningsmålingen.